info@science-fund.kz   +7 7172 79 98 60

Көпөлшемді корреляциялық-регрессиялық талдау негізінде жердегі геофизика деректері бойынша кен орындарын болжау

Жоба жетекшісі: Манкенов Олжас Қайратұлы, Директор, ManKenGeoExploration Жобаның атауы: Көпөлшемді корреляциялық-регрессиялық талдау негізінде жердегі геофизика деректері бойынша кен орындарын болжау Жобаның сипаттамасы: Icra (көп айнымалы корреляциялық регрессиялық талдау) Бәсекелестік артықшылығы: УВС-да жұмыс істеу кезінде ол сейсмикалық атрибуттарды (МОГТ-2D және/немесе -3D деректері бойынша) және ұңғымаларды каротаждау нәтижелерін (ГАЖ) ықтималдық талдау негізінде тау жыныстары қасиеттерінің маңызды көрсеткіштерін сандық бағалауға мүмкіндік береді: кеуектілік коэффициенттері (Кп), өткізгіштік (кпр), мұнайға қанығу (Кн), қабат-коллекторлардың тиімді қалыңдығы (һэф), олардың құмдылылығы (аПС) және басқалар. Қорытынды нәтиже болжамдардың сенімділігі мен дұрыстығы дәрежесі бойынша карталарды аймақтарға бөле отырып, нысаналы объектілер ретінде қабат-коллекторлар үшін қасиеттер көрсеткіштерінің болжамды карталарын алу болып табылады Бизнес-серіктес үшін инвестициялық ұсыныс: 250 млн теңге