info@science-fund.kz   +7 7172 79 98 60

ЗСБ-4D электр барлау әдісі бойынша мұнай кен орындарын су басу фронтының мониторингісі

Жоба жетекшісі: Әбетов Әуез Егембердіұлы, Геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Satbayev University

Жобаның атауы: ЗСБ-4D электр барлау әдісі бойынша мұнай кен орындарын су басу фронтының мониторингісі

Жобаның сипаттамасы: Мұнай кен орындарын игеру тиімділігін арттыру мақсатында: а) геологиялық құрылымның белгісіздігін және пайдалану объектілерінің қанығу сипатын төмендету; б) игерілетін мұнай кен орындарындағы өнімділік контурын бағалау; в) ұңғымааралық кеңістікті геометриялау, қуыс кеңістіктің типін бағалау, қайталама өзгерістер аймақтарын анықтау, мұнай өндіруді реттеу; г) нақты объектіде игеру жүйесін оңтайландыру, ӨБЖ жүйесінің тиімділігін мониторингілеу.

Бәсекелестік артықшылығы: 1. тау жыныстарындағы су көлеміне байланысты Wes-ті тікелей өлшеу. Кеуек кеңістігі құрылымының Wes мәндеріне әсерін бағалау. 2. ZSB-4D электромагниттік зондтаудың орындылығы туралы шешім қабылдау үшін жобалау алдындағы жұмыс кезеңіндегі математикалық негіздеме. 4. СҚА әдісінің физикалық негіздерін Керн, каротаж, МОГТ-3D/4D сейсмикалық барлау деректерімен, гидродинамикалық модельмен, айдау қарқынымен және қаттық флюидтер сынамаларының деректерімен интеграциялау.4. жүйелік қателер мен жорамалдардың әсерін болдырмау, айтарлықтай өзгеретін жалғыз параметр – су көлемі.

Бизнес-серіктес үшін инвестициялық ұсыныс: 200 млн теңге көлемінде гранттық қаржыландыруға өтінім беру үшін жобаны 20 млн теңге көлемінде қоса қаржыландыру қажет.