info@science-fund.kz   +7 7172 79 98 60

КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ РЕАКТОРЫ

2022 ж. 17 маусымда «Коммерцияландыру реакторы» диалог алаңы барысында ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың (бұдан әрі – ҒҒТҚН) 15 жобасының питч-презентациялары өткізілді. 2 жоба бойынша бірлесіп қаржыландыруға 95,149 млн.теңге тартылды, гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуға 8 конкурстық сұраныс берілді.

Назарбаев Университет, шыны павильон (пирамида)

Іс-шараны Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі атынан «Ғылым қоры» АҚ «Атамекен» ҚР ҰКП-мен бірлесіп бюджет қаражатын шығыстамай ұйымдастырды (бағдарлама). Локация Назарбаев Университетінің NURIS инновациялық кластерімен ұсынылды, ал патенттік талдау саласындағы халықаралық компания LexisNexis демеуші болды.

«Коммерцияландыру реакторының» мақсаты: ҒҒТҚН коммерцияландыру жобаларын іске асыру жөніндегі бірлескен қызмет туралы шарттарға қол қою, сондай-ақ ынтымақтастық туралы уағдаластықтарға қол жеткізудің өзге де түрлері.

Іс-шара барысында Қазақстанның ЖОО және ҒЗИ ғалымдары бизнесмендерге, кәсіпкерлерге және әлеуетті инвесторларға ғылыми идеялар мен әзірлемелерді ұсынды. Әрбір қатысушының міндеті 5 минут ішінде әлеуетті бизнес-серіктестерге өздерінің ғылыми әзірлемелерінің коммерциялық құндылығын жеткізу болды. Коммерцияландыру реакторына 15 спикер-ғалым, 40-тан астам бизнес өкілдері, жоғары оқу орындарының өкілдері, соның ішінде коммерцияландыру кеңселерінің қызметкерлері қатысты, барлығы 120-дан астам адам.

 

жобалар бойынша ақпарат

– «Шағала-М» пилотсыз авиациялық кешен

«Коммерцияландыру реакторында» таныстырылған бірінші жоба — «Қазақстан инжиниринг» R&D орталығынан шыққан отандық ПҰА. Ұлттық қорғаныс университетінің өкілдері әзірлемеге қызығушылық танытты. Бас инженер-конструктор Гроо Виталий Валентинович айтып өткендей, жобаны монетизациялау тәсілі: «Шағала-М» ПАК сериялық өндіру бойынша кәсіпорынмен лицензиялық келісім жасасу. Кәсіпорын өз кезегінде әлеуетті тапсырыс берушілерге сатады және роялти төлейді.

Д.А. Қонаев атындағы тау-кен ісі институты ұсынған жел электр станциясының жел жылдамдығының жұмыс диапазоны 3-тен 50 м/с-қа дейін және тозу төзімділігі 30-40 жыл бола тұра жұмысқа істеу қабілеттілігі жылына 6000 сағат. ӨРЖЭС қалақшаларының құрылымы жел жылдамдығына қарамастан минутына 15-20 айналымды үздіксіз айналдыруды қамтамасыз етеді, бұл өндірілетін энергияның құнын желілерден алынатын энергия құнына дейін төмендетеді.

«Қазақстан коммуналды жүйелері, «Қазақстанның фермерлерінің қауымдастығы», сондай-ақ «Электр энергетиктер қауымдастығы» тігінен интеграцияланған энергетикалық холдинг тарапынан қызығушылық танытты.


– Гемангиома — «Социальный медицинский центр»

Социальный медицинский центр оказывает услуги лазерного лечения гемангиом и капиллярных мальформаций (доброкачественные сосудистые опухоли) . Центр сотрудничает с общественным фондом «Қазақстан Халқына» и фондом имени «Карабекова Агабека». Руководитель проекта, Карабекова Роза Агабековна, заинтересована в партнерстве по масштабированию и открытию новых центров лечения сосудистых патологий у детей. Для совместного участия в конкурсе грантового финансирования проектов коммерциализации РННТД, бизнес-партнеру необходимо предоставить софинансирование в размере 33 млн. тенге. В ходе предварительной проработки члены Клуба бизнес-партнеров Фонда науки отметили актуальность и коммерческую привлекательность проекта. Так, во время посещения медицинского центра, представитель венчурного фонда «Osmium Ltd» Жұмабек Наурыз договорился о продолжении переговоров.

– Лаборатория генетики

Комплектация автономной лаборатории генотипирования КРС для оказания услуг молекулярной генетической экспертизы на наличие скрытых наследственных заболеваний, по определению продуктивного потенциала, устойчивости к инфекциям и подтверждению происхождения. С лабораторией генетики специалисты «Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана» обеспечат эффективное ведение селекционно-племенной работы, интенсификацию животноводства, улучшение характеристик поголовья, что в совокупности повышает экспортный потенциал производителей мяса. Проявлена заинтересованность со стороны компании Lab Industry, руководства ОИПиЮЛ «Ассоциация фермеров Казахстана», Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС. Ведутся переговоры. Для участия в конкурсе команде проекта необходимо софинансирование в размере 50 млн. тенге.

Проектом Майканова Балгабая Садеповича, доктора биологических наук, профессора «Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина» после презентации на форуме заинтересовалась частная компания «Osmium Ltd». При организации АО «Фонд науки» проведена встреча автора разработки с потенциальным бизнес-партнером. Стороны выразили заинтересованность в совместной работе по проекту производства энергетического напитка «Балқымыз». В настоящее время проводится разработка финансовой модели.

При содействии АО «Фонд науки» по данному проекту между Казахским научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства и предприятием «Meat Processing and Service» достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках конкурса грантового финансирования. Привлечено софинансирование в размере 61 188,48 тыс. тенге. «Meat Processing and Service» — производитель и экспортер охлажденного и замороженного мяса говядины и баранины. Располагает собственной откормочной площадкой на 3000 голов КРС, мясоперерабатывающим заводом с объемом производства более 80 тонн говядины в сутки.

 

В ходе «Реактора коммерциализации» проектом Дарменова Оралбая Кенжебаевича, доктора медицинских наук, профессора КазНУ им. аль-Фараби заинтересовались Абылайхан Алмаханулы, управляющий директор «Локал Фарм», «Ақкөл-Агро», «KazGarden», а также Абай Саркулов, представитель венчурного фонда «Osmium Ltd».

Среди участников мероприятия оказались представители управления медицинской науки министерства здравоохранения Казахстана, которые выразили готовность содействовать полноценному внедрению научных разработок в практическое здравоохранение и насыщению отечественного фармацевтического рынка.

Производство цемента из отходов промышленности. Декарбонизация и внедрение принципов «зеленой экономики» в строительство и производство строительных материалов. В отсутствие вредных выбросов в атмосферу, квоты на выбросы CO² в рамках Парижского соглашения не распространяются.

Построена экспериментальная промышленная холодильная камера емкостью 50 тонн с интегрированием радиационного охлаждения. Холодильной системой использующей холод космического пространства заинтересовались в компании с представительством в северной Африке. Достигнута договоренность о необходимости переговоров.

Решением по автоматизации шлагбаумов, организации доступа к парковочным местам и удобной оплаты заинтересовался гость диалоговой площадки.

НПП РК «Атамекен» выражена готовность продолжить работу по поиску потенциальных бизнес-партнеров по проектам, не получившим отклика.

Данный проект является участником Өнертабыс питч. Руководитель проекта, Кушалиев Даурен Кайсарович, нашел софинансирование и участвует в конкурсе грантов до 300 млн. тенге.

– Высокоэффективное производство ценной садовой культуры облепихи

Олейченко Сергей Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор «Казахского национального аграрного исследовательского университета» заключил договор с ТОО «Компания ECOS» о совместной деятельности по проекту «Высокоэффективное производство ценной садовой культуры облепихи» и привлек софинансирование в размере 33,9 млн. тенге в рамках грантового финансирования проектов коммерциализации РННТД.

Отметим что Сергей Николаевич является участником Өнертабыс питча, в рамках которого сотрудники АО «Фонд науки» предоставляют ученым рекомендации по раскрытию коммерческой ценности, а также усилению и доработке презентации проекта. В ходе форума 12 апреля т.г., посвященном Дню работников науки, Сергей Николаевич презентовал свою инновационную технологию и получил обратную связь от потенциальных бизнес-партнеров. Кроме того, с целью распространения высокоэффективной технологии в фермерской среде провел практический семинар на площадке ягодного питомника «Семиречье».

Запись прямой трансляции доступна по ссылке:

Опыт акселераторов стартапов Казахстана. Концепция акселерации научных проектов

Помимо питчинга, с участием представителей Комитета науки МОН РК, Фонда науки, НПП «Атамекен», Международного технопарка IT–стартапов Astana Hub, бизнес-инкубатора MOST, Инновационного кластера Назарбаев Университета NURIS, ALMA University, KBTU Startup Incubator состоялась панельная сессия по акселерации стартапов в Казахстане. Презентована концепция научно-технологической акселерации и мер государственной поддержки данного направления. Также представители акселераторов Казахстана кратко ознакомили участников о своей деятельности, и дали практические рекомендации по концепции научно-технологической акселерации.
Обратная связь от представителей бизнеса
Арман Телев, председатель правления «Ассоциации электроэнергетиков»
По итогам «Реактора коммерциализации» 12 представителей бизнеса вступили в Клуб бизнес-партнеров Фонда науки. Членам Клуба предоставляется информация о завершенных научных разработках готовых к коммерциализации и участию в конкурсе грантов до 300 млн тенге, а также возможность отправить запрос на поиск научно-технологического решения для своего бизнеса. Подать заявку на вступление в Клуб можно по ссылке. Подробнее о Клубе читайте в отдельной статье.
Обратная связь от представителей науки

Для помощи ученым и изобретателям в раскрытии коммерческой ценности, а также усилении и доработке презентаций проектов на постоянной основе проводится Өнер-табыс питч. Узнать подробнее и записаться на питч можно по ссылке.

Выводы по улучшению формата Реактора

«Реактор коммерциализации» стал знаковым мероприятием и показал свою эффективность даже в разовом формате. С учетом полученного опыта, принято решение о проведении «Реакторов коммерциализации» на регулярной основе. Для вовлечения большего количества представителей бизнеса будущие реакторы планируется проводить на площадках отраслевых форумов, выставок, и других ивэнтов, которые активно посещает бизнес.

Справочно:

Прием заявок на конкурс на грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов научно-технической деятельности на 2022 год завершен.

Прием заявок на 2022 год: c 6 июня по 14 июля 2022 года.
Размер гранта: до 300 млн. тенге
Софинансирование: не менее 20% от суммы гранта
Общая сумма финансирования на 2022 год: 5,4 млрд. тг.

Презентация о конкурсе.
Контакты для получения консультации.
Конкурсные заявки принимаются в электронном виде, заверенные эцп заявителя через АИС Центра экспертизы.